ECOLOGISCHE VOETAFDRUK

Sinds 2015 investeren we voortdurend in duurzame ontwikkeling met als doel onze ecologische voetafdruk te minimaliseren en de biodiversiteit in steden te bevorderen.

ZONNE-ENERGIE
De installatie van 90 zonnepanelen, met een gemiddelde van 29 kw, dekken alle elektrische energiebehoeften van het gebouw.

ISOLATIE
De schuine daken zijn geïsoleerd met behulp van "sarking" en cellulose geproduceerd in België.
Alle raamopeningen werden vervangen door nieuwe kaders van Reynaers met een isolatiecoëfficiënt van 1.0 m2 K / W.

OPVANGEN VAN REGENWATER
Regenwater wordt opgevangen en opgeslagen in een tank van 10m3. Dit water wordt gebruikt om de tuinen te besproeien en de toiletten te voorzien van water.

RECYCLEREN EN REVALORISEREN
Het meeste afval dat door l’USINE wordt geproduceerd, wordt gerecycleerd. Organisch afval wordt gecomposteerd en omgezet in vruchtbare grond voor de moestuin.
Houtafval komende van de renovatiewerken wordt gerecycleerd. Het meubilair is grotendeels tweedehands.

MOBILITEIT
Een overdekte en beveiligde fietsenstalling van 10 plaatsen zijn beschikbaar voor bezoekers . Drie bogen aan de straatkant, geïnstalleerd door de gemeente Ukkel, staan ​​ook toe om fietsen te stallen.

MARKTEN EN BIODIVERSITEIT

Een tuin in de stad, zowel klein als groot, is een kans om een ​​omgeving te creëren die gunstig is voor de ontwikkeling van biodiversiteit. l'USINE heeft een tuin van 7 are, waarop principes worden toegepast ter bevordering van de diversiteit.

INHEEMSE PLANTEN
De bomen en planten die van nature op de site voorkomen, en die het behoud van het gebouw niet bedreigden, zijn bewaard gebleven

WILDE NATUUR
De tuin, gelegen aan de noordzijde van het gebouw met een oppervlakte van 120m2, geeft dankzij een minimaal onderhoud de flora en fauna de kans om zich maximaal te ontwikkelen. We telen er paddenstoelen en we installeerden er een composthoop .
In 2017, 18 werden er niet minder dan 18 vogelsoorten waargenomen.

DIVERSITEIT VAN HABITATS
Om de biodiversiteit te bevorderen hebben we verschillende soorten habitats en onderkomens gecreëerd. De noordelijke tuin, met zijn vijver behorende tot het aquaponics-systeem, bestaat uit een kleine boomgaard, een bioklimatologische kas, een moestuin, composthoop, houtstapels, nestkasten, een insectenhotel, en sinds kort ook bijenkorven.

PERMACULTUUR
De moestuin is ontworpen en wordt gecultiveerd volgens enkele principes van permacultuur:

  • Er worden geen chemische substanties gebruikt .
  • De grond wordt minimaal bewerkt om micro-organisch leven te behouden.
  • De percelen zijn bedekt met stro om de vochtigheid te behouden en de behoefte aan water te beperken.
  • We brengen ook verschillende gewassen samen, dit om de respectieve ontwikkeling van rassen te bevorderen. (strijd tegen ziekten, afweer, groei bevorderen, ...)
  • Om de vruchtbaarheid van de bodem te verbeteren werd gekozen voor vruchtwisseling , deze manier van werken beperkt evenzeer het risico van ziekten.
  • 3 kippen houden wat kleine parasieten weg en produceren iets meer dan 700 eieren per jaar.