VOTRE ÉVÉNEMENT À L'USINE

l'USINE is een vibrerende en energieke ruimte die kunstenaars en ambachtslui verwelkomt voor tijdelijke of permanente residenties. Het is ook een plaats waar verschillende activiteiten en evenementen plaatsvinden, deze staan in het teken van kunst, cultuur en duurzame ontwikkeling. Binnen dit kader wensen we zinvolle projecten te laten ontstaan , met oog voor de persoonlijke ontwikkeling van onze partners. l'USINE ijvert om toegang te bieden tot rustige, inspirerende en creatieve ruimtes, dit alles in een stedelijke context, met het nodige comfort voor de makers en deelnemers . Gezien l'USINE een privé-project is en de vzw die de evenementen organiseert geen beroep doet op subsidies, ze staat los van alle gesubsidieerde kanalen, wordt het huren van een zaal mogelijk gemaakt door een evenwicht te vinden tussen 3 types van huurprijzen afhankelijk van de situatie van de huurder :

  1. aan bedrijven of gesubsidieerde vzw's, tegen algemene tarieven
  2. aan niet-gesubsidieerde vzw's, tegen "zachtere" prijzen
  3. aan actoren die de vzw-tarieven niet kunnen betalen

De ruimtes kunnen, afhankelijk van de soort activiteit, per uur, per dag of per week gebruikt worden. Voor residenties die het ontwikkelen van een project als doel hebben, bedraagt de minimale duur 15 dagen. In dit kader zijn overnachtingen bespreekbaar.
De ruimtes kunnen niet gebruikt worden voor feesten, zoals verjaardagen of huwelijksfeesten.

Aarzel niet om ons te contacteren om meer te weten te komen over de gebruiksvoorwaarden , de dienstverlening en de documenten die nodig zijn in het kader van een residentie .

• VOOR BEDRIJVEN

Als bedrijf kun je een ruimte per dag of een halve dag huren. We bieden aanvullende diensten om uw evenement te faciliteren. Zodra we een kijk hebben op wat u nodig hebt kunnen we u een gedetailleerde offerte bezorgen.

• ORGANISEREN VAN EEN ACTIVITEIT MET OF VOOR PUBLIEK

Je hebt een project, je wilt gebruik maken van onze rustige en inspirerende ruimtes om terugkerende lessen of eenmalige evenementen met focus op kunst, cultuur, voeding of persoonlijke ontwikkeling te organiseren? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen om meer te weten over de gebruiksvoorwaarden van onze ruimtes en de diensten die kunnen worden geleverd.

De "salle blanche", "salle noire", "salle d'exposition", "les guichets" zowel als de serre en onze tuin kunnen ter beschikking worden gesteld en dit per uur, dagelijks of wekelijks volgens uw behoeften.

• ORGANISEREN VAN EEN ARTISTIEK PROJECT

Voor degenen die de VZW-tarieven niet kunnen betalen, maar wiens project geselecteerd werd door onze selectiecommissie, kunnen tegen verder verlaagde prijzen, of in sommige gevallen gratis volgens het principe van ruilhandel, gebruik maken van een ruimte.
Vertel ons meer over uw project per e-mail.